Zawiadamiamy, że z powodu usuwania awarii wodociągu w dniu 16 marca 2012r., od godziny 2200 nastąpi zamknięcie wody na terenie Koszajca. Dalsza dostawa wody nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii – przewidywany termin 17 marca 2012r. około godz.1500.

Komputer to dziś niezbędne narzędzie pracy i rozrywki. Jednak nie każdy, kto nauki obsługi komputera nie zaczynał od dziecka przyznaje się, że nie radzi sobie z Internetem, edytorem tekstu czy poważniejszymi operacjami. Dla wszystkich mieszkańców, którzy ukończyli 45. rok życia mamy propozycję udziału w bezpłatnych szkoleniach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jak informuje Placówka Terenowa KRUS Błonie, na stronie internetowej KRUS została uruchomiona zakładka pokazująca kalendarz wydarzeń prewencyjnych. Dzięki niej rolnicy zyskują szybkie źródło informacji o szkoleniach, konkursach i imprezach. Na stronie www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl działa internetowa wyszukiwarka pozwalająca na odnalezienie wydarzeń w wybranym regionie.

Planowanie strategiczne, zarządzanie finansami, aspekty prawne, wykorzystanie narzędzi informatycznych i in. – program szkolenia dla przedsiębiorców, dofinansowany w 80% z EFS, opisuje osiem kroków do sukcesu w biznesie.

Osoby rozwijające biznes elektroniczny mogą ubiegać się o dofinansowanie. Spotkanie informacyjne odbędzie się w czwartek 24 lutego.