Poczta Polska poszukuje chętnych, którzy w ramach własnej działalności gospodarczej poprowadzą Agencję Pocztową w mieście Brwinów.

Z wyników badań statystycznych korzystają m.in. organy państwa, przedsiębiorcy, uczniowie - wszyscy poszukujący informacji o kraju, województwie, regionie, czy miejscowości. Źródłem danych są nie tylko spisy powszechne, ale również systematyczne badania ankietowe.

W lutym ruszy nabór wniosków o środki na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Do rozdysponowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest kwota 8,5 mln zł.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wraz z PGW Wody Polskie zapraszają 4 lutego 2020 r. na spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu planu przeciwdziałania suszy.

Urzędy skarbowe w całej Polsce wprowadziły nowe godziny obsługi interesantów: od wtorku do piątku w godzinach 8-15, a w poniedziałki w godz. 8-18.