logoWojskowe Koło Łowieckie nr 203 „Daniel” informuje o terminach zbiorowych polowań na terenie gminy Brwinów.

Poczta Polska szuka chętnych do otwarcia Agencji Pocztowej w Brwinowie.

Do 17 października 2021 r. trwają konsultacje dotyczące projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza w nowej perspektywie rozdania środków unijnych.

Do 10 października 2021 r. trwają konsultacje projektu aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wraz z dowozem dzieci do szkół.