Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego poszukuje kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Wnioski można składać do dnia 10 sierpnia 2015 roku.

Warszawska Kolej Dojazdowa informuje, że od 20 lipca 2015 r. ulegają zmianie trasy linii zastępczej komunikacji autobusowej. Autobusy zastępcze kursują na trasie z Komorowa i Pruszkowa do Warszawy w czasie remontu torowiska WKD, który ma potrwać do 31 sierpnia br.

Warszawska Kolej Dojazdowa informuje, że w okresie od 1.07.2015 r. do 31.08.2015 r. planowana jest kompleksowa naprawa toru nr 1 na linii kolejowej na szlaku Komorów – Warszawa Śródmieście WKD. Wystąpią znaczne ograniczenia w ruchu pociągów.

Likwidator Kółka Rolniczego w Milęcinie gmina Brwinów w likwidacji, Milęcin 37, 05-840 Brwinów informuje, że Walne Zebranie Kółka Rolniczego w Milęcinie podjęło uchwałę o rozwiązaniu Kółka oraz o otwarciu jego likwidacji w dniu 17.04.2015 r. Wzywa się wierzycieli Kółka do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie miesiąca od daty ukazania się tego ogłoszenia.

Warszawska Kolej Dojazdowa informuje, że w okresie od 4.05.2015 r. do 5.06.2015 r. w godzinach nocnych 0:20 do 4:15 zmieni się organizacja ruchu pociągów na linii WKD. Ma to związek z pracami na trasie Warszawa Śródmieście WKD – Komorów.