Likwidator Kółka Rolniczego w Milęcinie gmina Brwinów w likwidacji, Milęcin 37, 05-840 Brwinów informuje, że Walne Zebranie Kółka Rolniczego w Milęcinie podjęło uchwałę o rozwiązaniu Kółka oraz o otwarciu jego likwidacji w dniu 17.04.2015 r. Wzywa się wierzycieli Kółka do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie miesiąca od daty ukazania się tego ogłoszenia.

Warszawska Kolej Dojazdowa informuje, że w okresie od 4.05.2015 r. do 5.06.2015 r. w godzinach nocnych 0:20 do 4:15 zmieni się organizacja ruchu pociągów na linii WKD. Ma to związek z pracami na trasie Warszawa Śródmieście WKD – Komorów.

Warszawska Kolej Dojazdowa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach "Przystanek dla WKD", dotyczących modernizacji stacji i przystanków WKD. Konsultacje potrwają do 7 maja 2015 roku.

Więcej elektronicznych tablic informacyjnych, wyposażenie przystanków WKD i naprawa torowiska to nowe przedsięwzięcia dołączone do projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Oddział Regionalny KRUS zachęca do udziału w Mazowieckim Konkursie Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie.