Agencja Rynku Rolnego informuje o kolejnych działaniach mających na celu udzielenie wsparcia poszkodowanym przez rosyjskie embargo producentom owoców i warzyw.

Do 17 lutego 2015 r. wszyscy zainteresowani mogą złożyć swoje propozycje projektów związanych z systemami ciepłowniczymi. Pozwoli to na późniejsze skorzystanie ze środków POIŚ Priorytet 4.V. Promowanie strategii niskoemisyjnych.

Watchdog Polska poszukuje osób, które chcą wziąć udział w monitorowaniu działalności spółek komunalnych. Zgłaszać się można do 15 grudnia 2014 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. informuje o nowych rozkładach jazdy, które obowiązywać będą od 14 grudnia 2014 r.

Między 6 a 10 października 2014 r. PGE Rejon Energetyczny Pruszków planuje wyłączenia energii elektrycznej w Brwinowie i Żółwinie. Braki prądu odczują zwłaszcza mieszkańcy rejonu osiedla przy ul. Sochaczewskiej, gdzie PGE likwiduje linie napowietrzne i układa kable ziemne.