Urzędy skarbowe w całej Polsce wprowadziły nowe godziny obsługi interesantów: od wtorku do piątku w godzinach 8-15, a w poniedziałki w godz. 8-18.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie nakłada opłaty podwyższone za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji oraz prowadzenie robót geologicznych bez zatwierdzonego projektu. Prowadzone postępowania wynikają głównie z nieświadomości ludzi w zakresie obowiązujących przepisów.

Urząd Skarbowy w Pruszkowie zaprasza 20 grudnia 2019 r. o godz. 11.00 na szkolenie dotyczące zmian w obrocie paliwami opałowymi, rachunków bankowych na białej liście oraz błędów w zeznaniach rocznych. Miejsce szkolenia: budynek US, ul. Staszica 1, sala 313 (III p.).

Innovation Coach skierowany jest do tych przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić działalność badawczo-rozwojową, inwestować w innowacje oraz korzystać ze wsparcia Funduszy Europejskich.

PROW-2014-2020-logo-kolor271Do 20 listopada 2019 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”.