Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, chcąc monitorować sytuację społeczną i ekonomiczną ludności, prowadzą badania zmian sytuacji społecznej w czasie pandemii – stąd prośba o wypełnienie anonimowej ankiety.

Nowe automaty biletowe na stacjach WKD
Warszawska Kolej Dojazdowa informuje, że zostały już uruchomione nowe stacjonarne automaty biletowe na peronach stacji i przystankach osobowych linii WKD. Od 29 sierpnia br. nie będzie można kupić biletu w mobilnych automatach biletowych zainstalowanych w pociągach.

Czytaj więcej…

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym.

Plakat

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”. Filmy konkursowe można wysyłać do 30 września.