Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną KRUS wprowadza nowe zasady obsługi interesantów, które mają obowiązywać do 28 lutego 2022 r.

Czytaj więcej

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa chce nagrodzić w XIV edycji konkursu prace naukowe, popularno-naukowe oraz inne, powiązane tematycznie z obszarami wiejskimi. Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2022 r.

Każdy mieszkaniec województwa może zgłosić propozycje projektu do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Nabór będzie trwać od 1 do 20 lutego 2022 r.

Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy – to hasło konkursu, w którym mogą wziąć udział dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 marca 2022 r.

Prowadzone w grudniu badania związane z budową i funkcjonowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego dotyczyć będą środowiska przyrodniczego, wód powierzchniowych, jakości powietrza, analizy krajobrazu oraz obiektów cennych kulturowo.