Od 27 marca 2021 r. ponownie nastąpiło czasowe ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W określonych sytuacjach dyrektorzy placówek mają obowiązek zapewnić opiekę nad dziećmi.

Czytaj więcej

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej wpływu pandemii na życie osobiste, zawodowe i społeczne ludności w Polsce.

Warszawska Kolej Dojazdowa informuje, że w dniach 1-31 marca 2021 r. wśród podróżnych będą przeprowadzane badania ankietowe dotyczące jakości świadczonych usług przez spółkę w 2020 r. Ankieta została zamieszczona na stronie https://www.wkd.com.pl/. Dodatkowo będzie dostępna w formie papierowej w kasach biletowych WKD.

 

 

Uczniowie szkół podstawowych mogą wziąć w ogólnopolskim konkursie plastycznym organizowanym przez KRUS.

Otrzymywanie świadczeń z ZUS na konto i korzystanie z rachunku bankowego to wygoda dla seniorów.