Okręgowy Urząd Miar w Warszawie przypomina o obowiązku stosowania w handlu wag legalizowanych. Więcej informacji: tel. 22 581 92 62 (Warszawa, ul. Elektoralna 4/6) lub 22 721 14 74 (Bronisze, ul. Kwiatowa 11).

Od 27 marca 2021 r. ponownie nastąpiło czasowe ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W określonych sytuacjach dyrektorzy placówek mają obowiązek zapewnić opiekę nad dziećmi.

Czytaj więcej

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej wpływu pandemii na życie osobiste, zawodowe i społeczne ludności w Polsce.

Warszawska Kolej Dojazdowa informuje, że w dniach 1-31 marca 2021 r. wśród podróżnych będą przeprowadzane badania ankietowe dotyczące jakości świadczonych usług przez spółkę w 2020 r. Ankieta została zamieszczona na stronie https://www.wkd.com.pl/. Dodatkowo będzie dostępna w formie papierowej w kasach biletowych WKD.