Nowe automaty biletowe na stacjach WKD
Warszawska Kolej Dojazdowa informuje, że zostały już uruchomione nowe stacjonarne automaty biletowe na peronach stacji i przystankach osobowych linii WKD. Od 29 sierpnia br. nie będzie można kupić biletu w mobilnych automatach biletowych zainstalowanych w pociągach.

Czytaj więcej…

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym.

Plakat

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”. Filmy konkursowe można wysyłać do 30 września.

Szczegółowe informacje w zakresie obejmowania ubezpieczeniami w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pomocnika rolnika dostępne są na stronie internetowej Kasy lub w jednostkach organizacyjnych KRUS właściwych dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego.