Istnieje ryzyko, że zbliżający się sezon grzewczy będzie jednym z najgorszych pod względem jakości powietrza. Informacje o poziomie zanieczyszczeń można śledzić na bieżąco w Internecie, a samorząd województwa opracował plany działań krótkoterminowych w przypadku przekroczenia norm.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa organizuje 11 października 2022 r. „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu”. Bezpłatne konsultacje odbywać się będą w godz. 14-18, m.in. w Budynku Urzędu Wojewódzkiego przy Placu Bankowym 3/5 w Warszawie (wejście F), w pruszkowskim Centrum Kultury i Sportu oraz w Urzędzie Gminy Michałowice.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa organizuje 11 października 2022 r. „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu”. Bezpłatne konsultacje odbywać się będą w godz. 14-18, m.in. w Budynku Urzędu Wojewódzkiego przy Placu Bankowym 3/5 w Warszawie (wejście F), w pruszkowskim Centrum Kultury i Sportu oraz w Urzędzie Gminy Michałowice.

Trwa kampania edukacyjna promująca ideę dawstwa i transplantacji „Daj życie”, której celem jest zwiększenie liczby przeszczepów na Mazowszu.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych prowadzi badanie ewaluacyjne dotyczące oceny projektów UE. Anonimowa ankieta pozwoli ocenić m.in. mobilność mieszkańców i transport na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Czytaj więcej...