Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych prowadzi nabór wniosków dotyczących rozwoju średnich przedsiębiorstw. Można je składać od 30 kwietnia 2013 r. do 29 maja 2013 r.

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa prowadzi kontrole nieruchomości w zakresie posiadania umów oraz dowodów płacenia za wywóz nieczystości ciekłych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Będzie on trwać od dnia 15 do 26 kwietnia 2013 r.

Placówka terenowa KRUS w Błoniu zaprasza osoby prowadzące działalność rolniczą do udziału w konkursie promującym bezpieczeństwo pracy na roli oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku z przeprowadzonymi negocjacjami honorowanie oferty „Wspólny bilet ZTM – WKD” na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Opacz, zostało przedłużone do dnia 30.06.2013 r. (włącznie).