Od 1 czerwca 2021 r. urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Podatnicy, którzy do tej pory posługiwali się NIP, mają 30 dni na zmianę NIP na PESEL.

Okręgowy Urząd Miar w Warszawie przypomina o obowiązku stosowania w handlu wag legalizowanych. Więcej informacji: tel. 22 581 92 62 (Warszawa, ul. Elektoralna 4/6) lub 22 721 14 74 (Bronisze, ul. Kwiatowa 11).

Od 27 marca 2021 r. ponownie nastąpiło czasowe ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W określonych sytuacjach dyrektorzy placówek mają obowiązek zapewnić opiekę nad dziećmi.

Czytaj więcej

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej wpływu pandemii na życie osobiste, zawodowe i społeczne ludności w Polsce.