Jak informuje Placówka Terenowa KRUS Błonie, na stronie internetowej KRUS została uruchomiona zakładka pokazująca kalendarz wydarzeń prewencyjnych. Dzięki niej rolnicy zyskują szybkie źródło informacji o szkoleniach, konkursach i imprezach. Na stronie www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl działa internetowa wyszukiwarka pozwalająca na odnalezienie wydarzeń w wybranym regionie.

Planowanie strategiczne, zarządzanie finansami, aspekty prawne, wykorzystanie narzędzi informatycznych i in. – program szkolenia dla przedsiębiorców, dofinansowany w 80% z EFS, opisuje osiem kroków do sukcesu w biznesie.

Osoby rozwijające biznes elektroniczny mogą ubiegać się o dofinansowanie. Spotkanie informacyjne odbędzie się w czwartek 24 lutego.

Urząd Marszałkowski prowadzi konsultacje dotyczące planów gospodarowania wodami. Swoje uwagi na temat projektów dokumentów można przesyłać do końca lutego 2012 r.

Biszkoptowa sunia z czerwoną obrożą została znaleziona 20 lutego 2012 r. w okolicach ul. Kościelnej w Brwinowie.
Kontakt do Straży Miejskiej w Brwinowie: 22 729 29 50 lub 22 729 63 94.