język migowy

Niezużyte leki zanieś do apteki!

Opublikowano:

Przeterminowane i niepotrzebne leki należy wyrzucać do specjalnie przeznaczonych na nie pojemników, które w gminie Brwinów zlokalizowane są w aptekach i punktach aptecznych.

Niepotrzebne lub przeterminowane leki to szczególna grupa odpadów, których należy pozbywać się świadomie i umieszczać je tylko w specjalnych pojemnikach lub zanosić do punktów zbiórki. W naszej gminie do zbierania leków wyznaczone są apteki i punkty apteczne. Tam powinny trafiać nie tylko farmaceutyki, lecz także zabezpieczone i odpowiednio zapakowane zużyte igły, strzykawki, wenflony czy opatrunki z lekami. Natomiast kartonowe opakowania leków możemy ze spokojem wyrzucić do pojemników na papier, a blistry po tabletkach powinny znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane, gdyż nie nadają się już do recyklingu


Wyrzucanie medykamentów do kanalizacji, pojemników na odpady zmieszane, plastik i metal, szkło czy umieszczanie ich w zbiornikach na elektroodpady jest działaniem nie tylko niezgodnym z obowiązującym prawem, ale przede wszystkim niebezpiecznym dla naszego zdrowia. Odpady medyczne zawierają związki chemiczne, które trafiając do gleb i wód, mogą niekorzystnie wpływać na nasze zdrowie. Takiemu zagrożeniu zapobiega selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, do których wliczają się farmaceutyki.

Szczegółowa lista punktów na terenie gminy Brwinów, gdzie można zostawić niezużyte i przeterminowane leki:

BRWINÓW:
- Apteka przy ul. Grodziskiej 7
- Apteka przy ul. Grodziskiej 46
- Apteka przy ul. Peronowej 2
- Apteka przy ul. Powstańców Warszawy 8A
- Apteka przy ul. Powstańców Warszawy 10
- Apteka przy ul. Armii Krajowej 3/10
- Apteka przy ul. Rynek 5


OTRĘBUSY:
- Ośrodek Zdrowia
- Apteka przy ul. Wiejskiej 21
- Apteka przy ul. Polnej 16


OWCZARNIA:
- Punkt Apteczny przy ul. Żółwińskiej 27 B

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy