język migowy

Segregacja i zgniatanie – podstawowe zasady wyrzucania śmieci

Opublikowano:

Przejeżdżając obok pojemników czy worków z odpadami posegregowanymi wystawianymi przed posesjami, trudno nie zauważyć, że duża część z nich jest bardziej wypełniona powietrzem niż odpadami. Wynika to z tego, że nie wszyscy zgniatają butelki czy inne opakowania.

Urząd Gminy Brwinów wraz z firmą PU Hetman Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o wystawianie przy odbiorze pełnych worków z odpadami posegregowanymi. Przed wyrzuceniem odpadów np. plastikowych butelek, kartonów po napojach czy mleku, należy je zgnieść. Mieszkańcy coraz lepiej radzą sobie z segregacją odpadów, lecz często zapominają o odkręcaniu nakrętek, opróżnianiu opakowań czy zgniataniu butelek. A to właśnie tego typu szczegóły są w segregacji istotne.
Gdy wyrzucane plastikowe odpady nie są zgniecione worki na te odpady szybko się zapełniają. Transport takich odpadów jest nieekonomiczny i można powiedzieć, że to w dużym stopniu transport powietrza. Firma, która odbiera odpady, wozi powietrze, zamiast w pełni wykorzystać powierzchnię ładunkową. Problem dotyczy także innych opakowań np. kartonów po mleku, sokach, napojach, puszek aluminiowych po napojach, opakowań po płynach, tekturowych kartonów itp.
Na co należy zwrócić uwagę?
• odpady z tworzyw sztucznych i metali — przed wyrzuceniem do pojemnika/worka na odpady należy odkręcić nakrętki, opróżnić zawartość i zgnieść opakowania;
• odpady papierowe — należy usunąć elementy metalowe lub plastikowe, np. zszywki, klamry; nie wolno wyrzucać do niebieskiego pojemnika/worka zawilgoconego, zabrudzonego czy poplamionego np. tłuszczem papieru; trzeba zgnieść opakowanie;
• odpady szklane — należy opróżnić zawartość butelek czy słoików, wrzucać bez nakrętek.

120-litrowy worek do segregacji odpadów, który otrzymują mieszkańcy na wymianę mieści około 30 butelek pełnych powietrza, a zgniecionych — około 60. Zgniatając opakowania, oszczędza się miejsce do segregacji, gdyż zgnieciona butelka traci na swojej objętości ok. 80%.
Jak się okazało, problemem nie jest zbyt mała ilość pojemników, czy worków do selektywnej zbiórki tylko fakt, iż mieszkańcy w 80% nie zgniatają plastikowych butelek. Zmniejszenie objętości odpadów przez ich zgniatanie oraz oddawanie pełnych worków pozwoli także na choć częściowe zminimalizowanie wzrastających kosztów ponoszonych na zakup worka do segregacji. Zespół ds. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi zachęca, by oprócz segregacji mieszkańcy zadbali o zmniejszanie objętości śmieci. Niezgniecione opakowania zabierają cenne miejsce w workach i pojemnikach do segregacji, a co za tym idzie, śmieciarki muszą więcej razy kursować do sortowni. Ceny transportu surowców mają duży wpływ na koszty recyklingu i odbioru odpadów z gospodarstw domowych. Mniej kursów śmieciarki oznacza także czystsze powietrze, a w dalszej perspektywie lepszą jakość dróg. To także działanie użyteczne dla mieszkańców: mniejsza objętość śmieci to więcej miejsca w koszu, a co za tym zmniejszenie częstotliwości spacerów do altanki śmietnikowej.
Prawidłowe zasady segregacji odpadów znajdują się na stronie https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac.
W razie wątpliwości, gdzie powinien trafić dany odpad, warto skorzystać z aplikacji Eco Harmonogram.

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy