Gmina Brwinów planuje sprzedaż nieruchomości gruntowych znajdujących się w Brwinowie przy ul. Bratniej. Są one przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz usługi publiczne.

Na sprzedaż zostało wystawionych 30 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne, np. gastronomię. Wszystkie działki mają kształt prostokąta. Dostęp do drogi publicznej ul. Bratniej zapewniony jest poprzez drogi wewnętrzne ul. Brzoskwiniową, Agrestową, Aroniową, Czereśniową,  Morelową, Dereniową, Pigwową i drogę lokalną ul. Gruszową. Drogi są nieurządzone. Teren działek jest płaski, porośnięty trawami i pojedynczymi drzewami.
 
Przetarg na sprzedaż 24 działek odbędzie się 24 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej działki do dnia 19 lutego 2016 r.
 

nr  ew. działki pow. działki w ha cena wywoławcza
działki w złotych
nr  ew. działki pow. działki w ha cena wywoławcza działki w złotych
80 0,0924 129 360 89 0,0934 140 100
81 0,0913 136 950 90 0,0934 149 440
84 0,0901 126 140 91 0,0907 126 980
85 0,0907 136 050 92 0,0908 136 200
88 0,0932 130 480 93 0,0908 145 280
83 0,0938 150 080 94 0,1514 211 960
110 0,0905 135 750 95 0,1514 227 100
111 0,1148 160 720 106 0,1345 215 200
113 0,0946 141 900 118 0,1265 189 750
115 0,1266 202 560 120 0,0907 136 050
116 0,1234 185 100 121 0,0900 135 000
117 0,1376 220 160 122 0,1141 159 740
Link do ogłoszenia w BIP
 
Przetarg na sprzedaż 6 działek odbędzie się 24 lutego 2016 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej działki do dnia 19 lutego 2016 r.
 

nr  ew. działki pow. działki w ha cena brutto
działki w złotych
nr  ew. działki pow. działki w ha cena brutto
działki w złotych
98 0,2205 385 875 123 0,2171 379 925
99 0,2206 386 050 124 0,2249 393 575
100 0,2207 386 225 126 0,2214 354 240
 

 
Link do ogłoszenia w BIP