Gmina Brwinów planuje sprzedaż nieruchomości gruntowych znajdujących się w Brwinowie przy ul. Bratniej. Są one przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz usługi publiczne. Można będzie je nabyć w przetargach w czerwcu i w lipcu 2015 r. 
 

Burmistrz Gminy Brwinów podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w gminie Brwinów. Ceny wszystkich nieruchomości zostały obniżone.

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na wydzierżawienie działki pod uprawy rolne w Biskupicach. W pierwszym roku użytkowania nieruchomość zwolniona jest z czynszu.
 

Położenie Brwinowa kusi inwestorów poszukujących terenów pod budowę centrów logistycznych i rozpoczynających działalność w strefie przemysłowej. Przyciąga również nowych mieszkańców, którzy odnajdują w gminie Brwinów dobre warunki życia.

Gmina Brwinów wystawiła działkę w Biskupicach do dzierżawy na okres do 3 lat. W pierwszym roku użytkowania nieruchomość zwolniona jest z czynszu.