język migowy

Niebieskie Igrzyska

Opublikowano:

Gmina Brwinów jako jedyna gmina miejsko-wiejska w Polsce została wyróżniona za zaangażowanie w inicjatywę „Niebieskich Igrzysk 2024”.

Kolejny już raz szkoły z terenu gminy Brwinów zdecydowały się być częścią ogólnopolskiej akcji stworzonej i koordynowanej przez Fundację Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka z Gdańska. Zorganizowały dla swoich uczniów szereg aktywności edukacyjnych, sportowych i integracyjnych w ramach obchodów Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu pod nazwą ,,Niebieskie Igrzyska”.

Wśród zwycięskich placówek są aż dwie z terenu gminy Brwinów: I miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otrębusach, natomiast III miejsce uczniowie z Szkoły Podstawowej nr 2 w Brwinowie. Obie szkoły nagrodzono w kategorii „Największe Niebieskie Igrzyska”. W organizację imprezy zaangażowała się cała kadra pedagogiczna. W czasie igrzysk uczniowie brali udział zarówno w konkurencjach edukacyjnych jak i sportowych. Każdy mógł być sportowcem i osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. Jednym z celów imprezy jest zwiększanie wrażliwości i świadomości uczniów na temat autyzmu. Wiodącym kolorem całego wydarzenia jest kolor niebieski, jako znak solidarności z osobami z autyzmem.

W ZSP w Otrębusach w ramach akcji „zorganizowane zostały stoiska kreatywności, karaoke, quizowe oraz fotobudka. W części sportowej na uczniów czekały wyzwania w sali gimnastycznej czy boisku szkolnym. Uczniowie poprzez sport i wspólną zabawę uczyli się akceptacji i szacunku. Wszystkie podjęte działania w naszej placówce, służyły przede wszystkim integracji naszego środowiska szkolnego, w którym są także uczniowie w spektrum autyzmu” – powiedziała koordynatorka Ewa Ulicka. Natomiast koordynatorka igrzysk Anna Bielicka w SP 2 w Brwinowie przekazała, że „we wszystkich oddziałach klasowych zostały przeprowadzone zajęcia pt. „Jesteśmy różni i pomagamy sobie”. Uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat potrzeb osób w spektrum autyzmu, zrozumieć ich trudności w funkcjonowaniu, a także nauczyć się jak właściwie reagować i pomagać. Były prezentacje multimedialne, filmiki, zabawy, rozmowy, wspólne tworzenie plakatów, zakładek do książek.”

Nagrodzona pucharem została też gmina Brwinów. Przyznanie wyróżnienia jest efektem współpracy między placówkami edukacyjnymi, samorządem i lokalnymi organizacjami. W akcję aktywnie włączyła się Fundacja Formika Dzieciom z Brwinowa.

Pomysłodawcą tej integracyjnej imprezy dedykowanej dla dzieci w wieku 3-12 lat, jest Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka (IWRD), który wspiera szkoły i przedszkola w całej Polsce w propagowaniu wiedzy na temat autyzmu.

Pierwszy raz „Niebieskie Igrzyska” zorganizowano w 2019 r. Uczestniczyło w nich 500 uczestników z 22 placówek edukacyjnych. W tym roku natomiast były to już 1857 szkoły i przedszkola z Polski oraz 8 placówek polonijnych, co w sumie dało ponad 315 000 dzieci. Łącznie nagrodzono 22 placówki w 8 głównych kategoriach, a 27 otrzymało „Wyróżnienie Fundacji IWRD”. Wyróżnione zostały również 2 kuratoria oświaty - mazowieckie i opolskie.

Gratulujemy zwycięzcom wszystkich kategorii.

Więcej informacji:

http://www.sp.otrebusy.edu.pl/?p=16213

https://zsobrwinow.pl/niebieskie-igrzyska-4/

https://niebieskieigrzyska.pl/

SP2 Niebieskie Igrzyska 1
SP2 Niebieskie Igrzyska 2
SP2 Niebieskie Igrzyska 3
SP2 Niebieskie Igrzyska 4
SP2 Niebieskie Igrzyska 5
SP2 Niebieskie Igrzyska 6
SP2 Niebieskie Igrzyska 7
ZSP Otrebusy Niebieskie Igrzyska 1
ZSP Otrebusy Niebieskie Igrzyska 1
ZSP Otrebusy Niebieskie Igrzyska 2
ZSP Otrebusy Niebieskie Igrzyska 3
ZSP Otrebusy Niebieskie Igrzyska 4
ZSP Otrebusy Niebieskie Igrzyska 5
ZSP Otrebusy Niebieskie Igrzyska 6
UG Brwinow 1

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy