język migowy

Konkurs „Ogród z klimatem”

Opublikowano:

Do 30 sierpnia 2024 r. właściciele ogrodów i zielonych zakątków (balkony, tereny przy blokach (jeśli wspólnota wyrazi zgodę), itp.) z terenu gminy Brwinów mogą zgłaszać się do udziału w konkursie.

Organizowany konkurs ma na celu upowszechnienie ekologicznych rozwiązań dotyczących uprawy i pielęgnacji roślin, a także zwrócenie uwagi na rolę ludzi w ochronie środowiska – pokazując, jak wybory i zachowania wpływają na otoczenie.

Wyboru laureatów dokona komisja, w skład której wchodzić będą m.in. inspektorzy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Podczas wizyty w ogrodzie komisja zrobi zdjęcia oraz przeprowadzi krótki wywiad z osobą zgłaszającą ogród. Pod uwagę brane będą walory estetyczne i przyrodnicze oraz adaptacja ogrodu lub balkonu do zmian klimatu w naszym otoczeniu. Jury będzie zwracać uwagę na bogactwo oraz dobór gatunków roślin i zwierząt (np. rośliny o funkcji fitoremediacyjnej, czyli oczyszczającej środowisko), zastosowanie rozwiązań proekologicznych – np. zbieranie wody deszczowej do beczek lub oczek wodnych czy posiadanie kompostownika, w którym powstaje żyzna ziemia kompostowa. Jurorzy będą też przyglądać się kwestii zwierząt zamieszkujących i odwiedzających zgłaszany obiekt – na terenie ekologicznego zieleńca powinny znajdować się np. poidełka, budki lęgowe dla ptaków i domki dla zwierząt. Ważne są też narzędzia używane podczas prac – czy są spalinowe, elektryczne lub ręczne, Dodatkowe punkty komisja będzie mogła przyznać za elementy architektury ogrodowej (nastrojowe lampki solarne, pergole lub altany) oraz ogólną estetykę, ład i porządek.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 sierpnia 2024 r. Ogłoszenie wyników nastąpi w październiku.

Regulamin konkursu i wniosek zgłoszeniowy dostępne są w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 oraz jako załączniki pod artykułem.

 

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

 

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy