język migowy

Wyniki konkursów dotacyjnych 2024: sport oraz kultura

Opublikowano:

Zostały przyznane środki na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury i dziedzictwa narodowego.

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy