język migowy

Temat: ul. Wilsona 2 (aktualizacja 5.02.)

Opublikowano:

Przygotowaniem do trzeciego spotkania, które odbędzie się w czwartek 15 lutego o godz. 18, jest wypełnienie internetowej ankiety. Organizacje pozarządowe, które będą chciały korzystać z nowego centrum powinny wypełnić ją do 11 lutego.

Ankieta skierowana jest do potencjalnych przyszłych użytkowników – jakie są potrzeby pod względem korzystania z pomieszczeń, ich wyposażenia itp. W imieniu organizacji ankietę powinien wypełnić jeden przedstawiciel, udzielając odpowiedzi w jej imieniu w terminie do 11 lutego.
Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevNm7h032i4E83l1EcRC-Yu7cQYTkhvs53xaMTB1zEbQgJvQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Pierwsze spotkanie w sprawie przyszłości budynku przy ul. Wilsona 2, gdzie dawniej mieścił się ośrodek kultury, odbyło się 9 stycznia 2024 r. Sala OSP wypełniła się przedstawicielami organizacji pozarządowych i społecznikami zainteresowanymi funkcjonowaniem nieruchomości położonej przy ul. Wilsona 2. Na zaproszenie burmistrza Arkadiusza Kosińskiego licznie odpowiedzieli przedstawiciele większości organizacji aktywnie działających na terenie gminy Brwinów m.in.: Fundacji Formika Dzieciom, Fundacji Sofijka, Fundacji Wieświejak, Klubu Sportowego „Pantera", Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Brwinowie, Stowarzyszenia Ponad Miedzą, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo", Stowarzyszenia Projekt Brwinów, TG „Sokół” (3 sekcje), Towarzystwa Opieki nad Zabytkami koło w Brwinowie, ZHP, ZHR, Związku Dużych Rodzin3+ Koło w Brwinowie, a także Klubu Mam z Brwinowa i Klubu Przedsiębiorczych Mam.

Spotkanie prowadzone przez ekspertów z Fundacji Obserwatorium było początkiem wspólnego projektowania rozwiązań w wypracowaniu najkorzystniejszego modelu funkcjonowania budynku przeznaczonego przez władze gminy Brwinów na rzecz mieszkańców. Służyło m.in. rozpoznaniu potrzeb organizacji pozarządowych. Eksperci przedstawili przykłady funkcjonowania podobnych miejsc w Polsce. Obecni na spotkaniu reprezentanci organizacji pozarządowych mówili o swojej pracy, dzielili się doświadczeniami. Opowiadali o sukcesach oraz o trudnościach, z jakimi przyszło im się zmierzyć. Przedstawili własne oczekiwania w kwestii korzystania z budynku. Na zakończenie burmistrz Arkadiusz Kosiński zaprosił zgromadzonych do obejrzenia pomieszczeń w nowo wyremontowanym budynku.  Zainteresowani mieli okazję wizytowania całego obiektu, tj. parteru i piętra. 

Ogólnodostępne spotkanie było dobrą okazją do poznania podmiotów działających na rzecz lokalnej społeczności oraz poznania profilu i różnorodności prowadzonych przez nie projektów. Kolejne spotkanie, które odbyło się 30 stycznia już w odnowionym budynku, pozwoliło na pogłębienie rozważań na temat wartości, jakie są najważniejsze dla przyszłych użytkowników centrum. Dyskusja zmierzała w stronę kolejnego kroku – ustaleniu propozycji regulaminu. Temu tematowi będzie poświęcone ostatnie spotkanie – w czwartek 15 lutego o godz. 18 w sali na parterze budynku przy ul. Wilsona 2.

1200Q85.jpg
20240109 205558  1200Q85.jpg
DSC 00090  1200Q85.jpg
DSC 0060  1200Q85.jpg
DSC 0062  1200Q85.jpg
DSC 0083  1200Q85.jpg

 

"Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Wilsona 2 w Brwinowie na potrzeby działalności organizacji społecznych” zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy