język migowy

Odpady pod lupą

Opublikowano:

Przedstawiciele firmy Hetman wraz z pracownikami urzędu sprawdzali poprawność segregacji odpadów wystawianych przez mieszkańców do odbioru.

Otrzymane w raporcie wyniki kontroli w wybranych rejonach odbioru odpadów pokazują, że nie wszyscy mieszkańcy stosują się do zasad segregacji odpadów na poszczególne frakcje lub robią to w sposób niedokładny. W kontrolowanych pojemnikach i workach znajdowano frakcje, które powinny zostać umieszczone w innym worku lub pojemniku. Spora część kontrolowanych pojemników na odpady zmieszane zawierała nieposortowane odpady, które nadają się do recyklingu (kartony, puszki, szklane butelki) lub niedopuszczalne odpady budowlane takie jak gruz oraz odpady niebezpieczne (puszki po farbie i lakierach), które powinny zostać oddane do PSZOK-u lub przy odbiorze gabarytów. Problematycznym odpadem okazywały się zużyte chusteczki i ręczniki papierowe – ich miejsce jest w czarnym pojemniku. Do niebieskich worków powinny trafić za to zgniecione kartony, które spora część mieszkańców wystawia luzem. W pojemnikach na odpady zmieszane często znajdowane są również odpady bio (liście, gałęzie, surowe odpady warzywne i owocowe), które powinny być wystawiane w workach brązowych lub przekazywane do PSZOK-u.

Niezależnie od kontroli pracownicy firmy odbierającej odpady monitorują odbierane frakcje. Mieszkańcy, u których stwierdzone zostały nieprawidłowości w sortowaniu, muszą liczyć się z tym, że śmieci tego dnia nie zostaną odebrane, a w ich skrzynce znajdzie się karteczka z informacją o błędnej segregacji.

Kontrole będą kontynuowane.

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy