język migowy

Diagnoza ubóstwa energetycznego

Opublikowano:

Ankieterzy odwiedzą wytypowane lokale mieszkaniowe w sierpniu.

W terminie od 11 do 31 sierpnia br. ankieterzy firmy Atmoterm S.A. wyposażeni w identyfikator oraz pismo od burmistrza odwiedzą wytypowane adresy i zbiorą informacje dotyczące sytuacji materialnej oraz budynku.

Działanie ma charakter informacyjny i pozwoli gminie Brwinów poznać skalę zjawiska ubóstwa energetycznego, ocenić potrzebne środki i przygotować właściwe programy wsparcia.

O ankiecie powiadomiona jest policja i Straż Miejska w Brwinowie.

Gmina Brwinów realizuje szereg przedsięwzięć na rzecz poprawy jakości powietrza, w tym przeciwdziałania zjawisku zanieczyszczenia powietrza oraz na rzecz eliminacji zjawiska ubóstwa energetycznego. W bieżącym roku gmina przystąpiła do realizacji zadania o nazwie „Diagnoza ubóstwa energetycznego Gminy Brwinów”. W ramach zadania ankieterzy odwiedzą wytypowane adresy i zbiorą informacje dotyczące:

  • informacji dotyczącej budynku (stanu ocieplenia, powierzchni ogrzewanej, źródeł ogrzewania, spalanego paliwa, planów wymiany źródła ciepła).
  • sytuacji materialnej (średni dochód na głowę w gospodarstwie domowym, pobierane zasiłki, liczba osób niepełnosprawnych);

Badanie kwestionariuszowe (ankietyzacja) nie jest działaniem kontrolującym. Nie jest również obowiązkowe i można odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania. Działanie to ma charakter czysto informacyjny i pozwoli gminie Brwinów poznać skalę zjawiska ubóstwa energetycznego, ocenić potrzebne środki inwestycyjne i przygotować właściwe programy wsparcia. Urząd gminy Brwinów zwraca się z prośbą do mieszkańców wytypowanych adresów o przekazanie niezbędnych informacji ankieterom.

Jeżeli ktokolwiek z Państwa lub Państwa sąsiadów może być dotknięty zjawiskiem ubóstwa energetycznego, bardzo prosimy o kontakt z numerami telefonów:

  • Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa tel.: (22) 738 25 94;
  • ATMOTERM S.A., tel.: 881 912 151.

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy