banerOsoby, które chcą zostać rachmistrzami w zaplanowanym na ten rok narodowym spisie powszechnym, mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Brwinów do 16 lutego 2021 r.

 Organizacje pozarządowe uczestniczące w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mogą składać poprawki do piątku 19 lutego br. do godz. 14.00. Później rozpocznie się etap oceny merytorycznej ofert.

Czytaj więcej…

Przekazywanie bieżących informacji z czujników mierzących poziom pyłów, dotacje na likwidację starych pieców, kontrole prowadzone przez strażników, informowanie i edukacja – to niektóre działania podejmowane przez gminę Brwinów dla poprawy jakości powietrza.  

Na antenie Radio Bogoria gościli w tym miesiącu burmistrz Arkadiusz Kosiński, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie Anna Sobczak oraz zastępca burmistrza Sławomir Walendowski.

Dziewięcioletni chłopiec z Otrębus potrzebuje pomocy. Ratunkiem dla Filipa Siczka, który swoją dzielną walką z chorobą zyskał przydomek „Lwie Serce”, jest kosztowna operacja w USA.

Rozpoczął się kolejny etap prac nad gminnym programem rewitalizacji. Mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inne podmioty mogą zgłaszać do 15 lutego br. swoje propozycje projektów dotyczących rewitalizacji.

Mieszkańcy gminy Brwinów mogą korzystać bez dodatkowych opłat z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nadarzynie.

W Urzędzie Gminy Brwinów już kolejny rok z rzędu można składać wnioski o dotacje na zmianę sposobu ogrzewania. Piece węglowe mogą zostać zastąpione bardziej ekologicznym piecem gazowym, elektrycznym lub opalanym pelletem.