Sadzenie drzew przy strefie rekreacji – taką aktywność w ramach wolontariatu pracowniczego wykonali w czwartkowe popołudnie 13 października br. pracownicy Urzędu Gminy.

Kończy się przebudowa niespełna 100-metrowego odcinka ulicy Mieszka I w Owczarni, położonego na pograniczu dwóch powiatów – pruszkowskiego i grodziskiego.

Do 19 października 2022 r. trwają konsultacje dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. We wtorek 18 października o godz. 18 odbędzie się spotkanie z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz dyrektor Anna Sobczak opowiadają o tym, co dzieje się w gminie Brwinów oraz w Gminnym Ośrodku Kultury, który rozpoczyna pierwszy rok funkcjonowania w nowej siedzibie.

W pierwszych dniach stycznia na antenie Radio Bogoria gościli burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz Anna Sobczak z Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie.

W związku z zamknięciem ul. Szkolnej w Żółwinie z powodu przebudowy drogi na odcinku od ul. Nadarzyńskiej do ul. Polnej zmienią się trasy autobusów linii B8 Brwinów Rynek – Podkowa Leśna – Żółwin – Owczarnia – Brwinów Rynek i linii B9  Żółwin – Owczarnia – Żółwin.

Od 10 października 2022 r. rozpocznie się akcja czyszczenia pojemników na odpady w zabudowie jedno- i wielorodzinnej. W dniu planowanego odbioru odpadów zmieszanych za śmieciarką będzie jechał pojazd myjący. Należy zatem wystawić pojemnik, niezależnie od tego, czy są w nim odpady.

Na pierwszej stronie – pałac w Brwinowie, laureat konkursu „Renowacja roku zabytków Mazowsza”. W środku numeru m.in. artykuł o inwestycjach i remontach w szkołach, komentarz Burmistrza o historii ckm-u, informacje z BPWiK oraz strony redagowane przez instytucje kultury – Qltywator i Karta Biblioteczna.

Czytaj więcej...