PT KRUS w Błoniu  zachęca dzieci rolników w wieku 6 - 14 lat do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy”.

Celem konkursu było zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie gminy Brwinów możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021. Wybrano oferty złożone przez Przedszkole Niepubliczne „Tuptuś” z siedzibą w Brwinowie przy ul. Dworskiej 5 oraz Przedszkole Niepubliczne „Magiczna Kraina” z siedzibą w Brwinowie przy ul. Borkowej 27.

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce. Jeden z nich mieści się w Brwinowie.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o kolejnej edycji programu stypendialnego dla dzieci byłych pracowników PGR-ów.

Czytaj więcej…

Warszawska Kolej Dojazdowa informuje, że na początku czerwca br. pilotażowo, na okres trzech miesięcy, zostaną zainstalowane mobilne automaty biletowe w 14 pojazdach serii EN97 oraz w 2 pojazdach serii EN100 (po jednym biletomacie w każdym pociągu).