PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada przerwę w dostawie energii elektrycznej w poniedziałek 5 lutego w Milęcinie oraz w czwartek 8 lutego w Żółwinie.

PGE Pruszków lista wyłączeń

Radni województwa mazowieckiego podjęli uchwałę o przekazaniu 1,13 mln zł na przebudowę drogi prowadzącej do siedziby zespołu „Mazowsze” w Otrębusach.

Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Stowarzyszenia mogą składać oferty do środy 21 lutego 2018 r. do godziny 16:00.

Ogłoszenie

 

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie

 

Od 8 marca 2018 r. trwać będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w gminie Brwinów.

 

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na sprzedaż działki położonej w Kaniach przy ul. Szkolnej. Cena wywoławcza wynosi 600 tys. zł. 

Gmina Brwinów pozyskała dotację w wysokości 14 tys. zł na zakup tablic interaktywnych wraz z projektorami w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”.