Tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca czas na antenie Radia Bogoria wypełniły sprawy gminy Brwinów. Gośćmi redaktora Tomasza Sikorskiego byli: burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz reprezentacja Gminnego Ośrodka Kultury – dyrektor Anna Sobczak i kierownik ds. sportowych Paweł Bartosiewicz.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert (nabór uzupełniający) na realizację zadań publicznych w 2018 r.: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie wyniku

Spółka Wodna Brwinów podsumowała swoją działalność w 2017 r. Delegaci udzielili absolutorium zarządowi i uchwalili budżet na 2018 r.

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada przerwę w dostawie energii elektrycznej 13 marca w Brwinowie 14 i 15 marca w Kaniach i Otrębusach.

Gmina Brwinów ukończyła kolejny etap budowy kanalizacji w Owczarni. Do sieci będą mogli podłączać się mieszkańcy ulic Żółwińskiej, Wazów, Łokietka, Mieszka I, Chrobrego, Anny Jagiellonki, Jadwigi, Kingi oraz Bony.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.: w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Ogłoszenie

 

W sobotę 24 marca na terenie gminy Brwinów zostanie przeprowadzona mobilna zbiórka elektroodpadów. W zamian za zużyty sprzęt będzie można otrzymać sadzonki roślin. Wyznaczono cztery punkty odbioru elektroodpadów: w Brwinowie, Otrębusach, Mosznie i Żółwinie.

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie organizuje konferencje i warsztaty pod hasłem „Nowoczesne kierunki rozwoju edukacji i aktywności fizycznej”. 17 marca tematem przewodnim będzie koszykówka, a 14 kwietnia – badminton.