Wpłynęły oferty na realizację zadań publicznych polegające na organizacji ferii zimowych. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

brwinowW budżecie gminy Brwinów na 2018 r. zostały zaplanowane wydatki w łącznej kwocie ponad 148 mln złotych.  Gmina Brwinów na inwestycje wyda prawie 39 mln zł, co stanowi ponad 26% planowanych wydatków.

mammobusW styczniu, lutym i marcu będą wykonywane badania mammograficzne. Mammobus zaparkuje przy ul. Moniuszki oraz przy OSP Brwinów.

plakatbal2018mBurmistrz Gminy Brwinów zaprasza mieszkańców gminy Brwinów w wieku 60+ na karnawałowy bal seniorów, który odbędzie się 20 stycznia 2018 r.

leadGmina Brwinów przeprowadziła na jesieni remont garaży brwinowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada przerwę w dostawie energii elektrycznej 3 stycznia w Otrębusach, Owczarni i Żółwinie, 4 stycznia w Otrębusach, Owczarni, Brwinowie i Żółwinie oraz 5 stycznia w Milęcinie.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych wyróżniła najlepsze samorządy pozyskujące dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Brwinów znalazł się w gronie najaktywniejszych gmin.

Lodowisko w Brwinowie znajduje się  na terenie przy ul. Przejazd/Piłsudskiego w Brwinowie. Wstęp jest bezpłatny.