Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 29 marca 2019 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Brwinowska komunikacja miejska – przejazdy dla Seniorów


Emeryci po ukończeniu 60 roku życia (na podstawie dowodu osobistego i dokumentu stwierdzającego uprawnienia emerytalne) mają prawo do przejazdów z ulgą 50%. Osoby, które ukończyły 70 lat (na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego wiek) mają prawo do bezpłatnych przejazdów. Posiadacze Brwinowskiej Karty Mieszkańca za bilet normalny jednorazowy zapłacą złotówkę.

Informacja dla podmiotów prywatnych

 

 

Stosownie do  ustaleń, które zapadły  w dniu 28 czerwca 2018 r. na spotkaniu Zespołu ds. wdrożenia i oceny procesu rewitalizacji, poniżej podajemy podstawowe linki do stron przydatne w poszukiwaniu dofinansowań przedsięwzięć rewitalizacyjnych:

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Strona główna:

http://nfosigw.gov.pl/

Oferta finansowania:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Strona główna:

http://wfosigw.pl/

Oferta finansowania:

http://wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/obsluga_beneficjentow

 

Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego

Strona główna:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/

 

Portal Funduszy Europejskich

Strona główna:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/#/domyslne=1

 

Bank Gospodarstwa Krajowego

Pożyczka Rewitalizacyjna:

https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/pozyczka-rewitalizacyjna/mazowieckie/

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Strona Główna:

http://zielonesasiedztwo.pl/

Strefa Beneficjenta:

http://zielonesasiedztwo.pl/strefa-beneficjenta/

 

 

 

Image Magnifier Glass

Mouse over the image:

Feel free to change the strength of the magnifier glass when initiating the magnify function.