Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 18:00 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie i zaopiniowanie realizacji budżetu i WPF gminy Brwinów w 2021 r..
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Inwestycji, Gospodarki
Komunalnej i Finansów
/-/ Grzegorz Matysiak