Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 13 czerwca 2022 roku o godz. 19.00 posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
  2. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2022 roku
  3. Omówienie spraw związanych z prowadzonymi obecnie kontrolami
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski
  5. Zamknięcie posiedzenia komisji

 

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

/-/ Maciej Żukowski