Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 r. o godz. 17.00 w trybie zdalnym.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
    3. Omówienie i zaopiniowanie budżetu gminy na 2022 rok.
    4.Sprawy wniesione i wolne wniosk
    5 Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji Inwestycji, Gospodarki    

     Komunalnej  i Finansów

                                                                      /-/ Grzegorz Matysiak