Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 22 marca 2021 r. o godz. 17.30 w trybie zdalnym.


Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Sprawy bieżące - rozpatrzenie protestu mieszkańca ul. Świerkowej z Otrębus.
4.Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia Komisji.


Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji
/-/ Zbigniew Kurządkowski