Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 21 grudnia 2020 r. o godz. 16.00, w trybie zdalnym.

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Sprawy bieżące - rozpatrzenie petycji.
4.Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

/-/ Zbigniew Kurządkowski