Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 30 listopada 2020 r. o godz. 18:00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie i dyskusja na temat informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Brwinów w roku szkolnym 2019/2020.
  4. Zaopiniowanie projektu  budżetu Gminy Brwinów na rok 2021 w działach kultura, oświata
    i sport.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca

Komisji Kultury, Oświaty i Sportu

     Rady Miejskiej w Brwinowie

       /-/  Małgorzata Kucharska