W trybie przewidzianym w art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 1815), zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 12 października 2020 roku (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej OSP przy ul. Pszczelińska 3 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały Nr XV.152.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2020-2028 (RM.0006.302.2020);
  • zmian w Uchwale Budżetowej Nr XV.153.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie
   z dnia 19 grudnia 2019 r. (RM.0006.303.2020);
  • ustalenia zasad i trybu korzystania z targowiska miejskiego „Mój Rynek”
   w Brwinowie (RM.0006.304.2020).

 

 1. Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

 

Sławomir Rakowiecki