Posiedzenie Komisji Kultury Oświaty i Sportu odbędzie się 07 października 2020 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Porównawcza analiza wyników egzaminów zewnętrznych - szkoły podstawowe, Liceum Ogólnokształcące.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski
  6. Zamknięcie posiedzenia

 

Przewodnicząca

Komisji Kultury, Oświaty i Sportu

     Rady Miejskiej w Brwinowie

       /-/  Małgorzata Kucharska