Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 30 września 2020 r. o godz. 18.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12.Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3. Rozpatrzenie pisma w sprawie niegospodarności gminy
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia