Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 28 września 2020 r. o godz. 17.00, w Urzędzie Gminy Brwinów ul. Grodziska 12.

 

Porządek obrad:


1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Sprawy bieżące - rozpatrzenie petycji Pana Marka Kołodziejczyka.
4.Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

/-/ Zbigniew Kurządkowski