Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 23 września 2020 r. o godz. 18.00 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Inwestycji,
Gospodarki i Finansów

/-/ Grzegorz Matysiak