Posiedzenie Komisji Kultury Oświaty i Sportu odbędzie się 07 września 2020 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie pisma rady sołeckiej, sołtysa i koła gospodyń wiejskich Domaniewa
    i Domaniewka.
  4. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2020/2021.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia

 

Przewodnicząca

Komisji Kultury, Oświaty i Sportu

     Rady Miejskiej w Brwinowie

       /-/  Małgorzata Kucharska