Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska, odbędzie się 31 sierpnia 2020 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej przy ulicy Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja o pomnikach przyrody na terenie gminy i stan ich utrzymania.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa i Środowiska

/-/ Aldona Górniak