Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 06 sierpnia 2020 r. o godz. 15.30  w Szkole Podstawowej nr 1, przy ulicy Piłsudskiego 11 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

 Przewodniczący Komisji Inwestycji,

    Gospodarki i Finansów

    /-/ Grzegorz Matysiak