Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 23 czerwca 2020 r. o godz. 19.00 w sali konferencyjnej przy ulicy Turystycznej 4.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3. Omówienie spraw związanych z kontrolą wykonania inwestycji budowy świetlicy w Domaniewie
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia