Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie 23 czerwca 2020 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie projektów uchwał.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa i Środowiska
/-/ Aldona Górniak