XXIV sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji odbędzie się 25 czerwca 2020 r. o godz. 1700 w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Józefa Piłsudskiego 11 w Brwinowie.

 

Jednocześnie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem COVID-19 informuję, że wszystkie osoby, które zgłoszą się do udziału w debacie na temat raportu o stanie gminy Brwinów proszone są o posiadanie i użycie podczas sesji własnych środków ochrony osobistej (maseczka + rękawiczki).

Zainteresowanych obradami zachęcamy do pozostania w domu i śledzenia obrad on-line poprzez stronę bip.brwinow.pl w zakładce „Transmisja z sesji”.

 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Brwinów i głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gminy Brwinów:
  • przedstawienie raportu o stanie gminy;
  • debata nad raportem o stanie gminy;
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowie Gminy Brwinów wotum zaufania (RM0006.266.2020).
 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brwinów za rok 2019:
  • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o przedłożonych przez Burmistrza Gminy Brwinów sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Brwinów za 2019 rok;
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Brwinów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok;
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Brwinów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Brwinów za rok 2019 (RM0006.265.2020).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów za 2019 r.:
  • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów;
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów;
  • ocena wykonania budżetu;
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Brwinów z wykonania budżetu gminy Brwinów za 2019 rok (RM0006.267.2020).
 8. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • Przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie za rok 2019 (RM0006.264.2020);
  • Przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Brwinów za rok 2019 (RM0006.263.2020);
 9. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej.
 10. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej.
 11. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.