brwinowPosiedzenie Komisji Kultury Oświaty i Sportu, odbędzie się 08 czerwca 2020 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja o naborze do przedszkoli gminnych.
4. Założenia do arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli - zatwierdzone projekty.
5. Analiza sprawozdania finansowego za 2019 r. jednostek budżetowych będących w zakresie działania komisji.
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia

Przewodnicząca
Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Małgorzata Kucharska